האילנות 23, הרצליה, ישראל, מיקוד 4631212

Tel. 03-5089000

© כל הזכויות שמורות ל Secure4u

תמיכה טכנית

1. SECURE4U - התחברות למערכת שליטה ובקרה של החברה לתמיכה לעסקים.

2. SOS - התחברות לקבלת תמיכה.

3. Ccleaner - קישור לכלי חנתי לניקוי המחשב.

4. SECURE4U - התחברות למערכת sos חיבור מרחוק של החברה.

  • Black YouTube Icon
  • Black Google Places Icon