תמיכה טכנית

1. SECURE4U - התחברות למערכת שליטה ובקרה של החברה לתמיכה לעסקים.

2. SOS - התחברות לקבלת תמיכה.

3. Ccleaner - קישור לכלי חנתי לניקוי המחשב.

4. SECURE4U - התחברות למערכת sos חיבור מרחוק של החברה.

5. FortiClientVPN 64BIT - תוכנת חיבור VPN ל Fortinet FireWall.

6. FortiClientVPN 32BIT - תוכנת חיבור VPN ל Fortinet FireWall.

7. FortiClientVPN MACOSX - תוכנת חיבור VPN למק Fortinet FireWall.